woensdag 14 maart 2012

Groene kalender 2012

MAART
Donderdag 15 maart
Vegetarisch Eetinitiatief, Tilburg, van 18.00-20.30 uur
http://www.tilburg.com/web/Informatie/Nieuws/Nieuws/Vegetarisch-eet-initiatief-Ons-Diner-1.htm

Dinsdag 20 maart
Platform Biodiversiteit Tilburg, Natuurmuseum, 19.30-21.30 uur
http://www.biodiversiteittilburg.nl/

APRIL
Donderdag 5 april
Voedseltribunaal, Den Haag, van 17.00-22.00 uur: http://www.stroom.nl/activiteiten/lezing_symposium.php?l_id=8519228

MEI
Zondag 13 mei
Dag van de Biodiversiteit Tilburg, Nwe Warande, 11.00-16.00 uur
http://www.biodiversiteittilburg.nl/ 

Literatuurlijst 'Sociale media in het onderwijs'

Literatuurlijst 'Sociale media in het onderwijs'

(ontvangen van Godelieve Engbersen, Tilburg, 14 maart 2012)Boeken
  • Slimmerkunde, leergang voor onderbouw voortgezet onderwijs over slim omgaan met internet in het kader van school
  • Louis Hilgers, Tessa van Zadelhoff en 123 co-auteurs -BoekTweePuntNul (Onderwijseditie), overzicht van 125 social media tools met inleidende artikelen over onderwijs en media en bij elke tool een onderwijstip
  • Tom Gouman -#volgjemenog, over social media en de gevolgen van hoe we samen leven en werken
  • Menno Lanting -Connect!, over de impact van sociale netwerken op organisaties en leiderschap
  • Nicholas Carr -Het Ondiepe, over de risico's van gebruik van snelle, vluchtige media voor ons denken en onze productiviteit
  • Ronald van den Hoff -Society 3.0, over de veranderende samenleving, waarin waardecreatie in netwerken traditionele modellen, ontstaan tijdens de industriële revolutie, gaat vervangen
  • Arnoud Engelfriet -De Wet op Internet, over de juridische kant van internet, zoals het auteursrecht.
  • Jos Ahlers en René Boender,Generatie Z, over de jongste generatie wereldburgers en hoe zij beïnvloed door nieuwe media in het leven staan.
Online bronnen
Artikelen

zaterdag 5 november 2011

Abonneren op...

Als je van Bewust Leven (ecologisch moestuinieren, permacultuur, consuminderen, ecobouwen), dan zijn er de volgende tijdschriften:
-VELT (6x per jaar magazine als lid)
-Groenmoes (4x per jaar)
-Permaculture Magazine (engelstalig, 4x per jaar)
-Genoeg magazine

zaterdag 24 september 2011

Najaarsactiviteiten

Altijd handig om weer eens een overzichtje te maken waar ik me sinds de zomer mee bezig houdt.

Projectvoorstel Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij
Voor de zomer heb ik met John Vermeer (van de Brabantse Milieufederatie een projectvoorstel ingediend bij de KNHM (Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij) Het gaat hierom een voorstel om 'Oude oogstdansen & oergranen' in een nieuw jasje te presenteren. Half september 2011 hoorde we dat we door de eerste ronde zijn en dat er 20 voorstellen door zijn naar de volgende ronde. We moesten nog een vragenlijst invullen en om ons voorstel visueel kracht bij te zetten heb ik kort een promofilmpje gemaakt.

Wiki groen013
Om alle groene initiatieven te inventariseren werk ik maandelijk de wiki'groen013' bij die ik zelf heb opgezet.

Permacultuurwerkgroep op Fontys
Als vrijwilliger schuif ik aan bij de permacultuurwerkgroep op Fontys, hierover kan je ook meer op de wiki groen013 vinden onder het kopje 'permacultuur'.

FLOT moes-/lunchtuin
Als vrijwilliger help ik Leo Bakx (www.aardwerk.org) en Martin de Wolf (Duurzaamheidscoordinator FLOT) om de tuin meer zichtbaar te maken. In de zomervakantie meldde zich, bij het uitdelen van een rijke 'gele courgette-oogst' een medewerkster van de mediatheek, Yolanda, zich en zij werkt nu regelmatig in de tuin. We zouden heel graag van de tuin een voorbeeld/kennistuin willen maken voor wat betreft permacultuur. Daarbij willen we ook vooral dat medewerkers en studenten genieten van de tuin en deze ook gaan gebruiken: samen eetbare zaken verbouwen in de tuin, gezellig lunchen of het gebruik als openlucht-collegezaal, alles is mogelijk. Momenteel worden eerst door Martin de Wolf en Kitty Walraven (docent FLOT Biologie) de mogelijkheden in kaart gebracht voor het komende schooljaar. Begin oktober hopen we hier meer duidelijkheid over te hebben.

Platform voor Biodiversiteit
Het Platform Biodiversiteit Tilburg is op 20 september, na een zomerstop, weer van start gegaan. Het Platform komt maandelijks samen om met maatschappelijke organisaties, MKB, zzp-ers en stichtingen in het voorjaar van 2012 middels een activiteit(enprogrammering) biodiversiteit onder de aandacht te brengen. De eerstvolgende bijeenkomst is dinsdag 13 oktober om 20.00 uur (Natuurmuseum aan de Spoorlaan). Iedereen die hier een bijdrage aan wil leveren is van harte welkom. Ik heb geoppert om zitting te nemen in de werkgroep PR/Communicatie, hiervoor zoeken we nog ondersteuning. Iedereen die zin heeft om zich hierbij aan te sluiten.
-Hanneke Wijnja van ECNC verzorgt de nieuwsbrief Biodiversiteit Brabant, zij verzorgde afgelopen jaar ook de website en de nieuwsbrief voor Tilburg. Ik heb met haar een afspraak 6 oktober om te zien hoe het CMS systeem in elkaar zit en te kijken of we zaken op elkaar kunnen afstemmen (zoals bv. dat nieuws dat voortkomt uit de vergaderingen van het platform, dat deze vermeld worden in de nieuwsbrief van Biodiversiteit Brabant).
-Contact en een afspraak gemaakt met Judith van Loon die afgelopen jaar in haar eentje de PR/communicatie heeft gedaan en bestuurslid was.
-Oproep op Twitter geplaatst voor studenten die hun medewerking (talent) willen verlenen aan dit project.

Eetbare Stad
Ik heb een subsidie mogen ontvangen vanuit het potje EnergieIdee van de gemeente Tilburg t.b.v. symposium over voedselbuurtschappen, oftewel de Eetbare Stad. In oktober ga ik een aantal enthousiaste en betrokken mensen vragen om in de denktank deel te nemen om de Eetbare Stad verder uit te werken.

Duurzaamheidsproject: filmpjes door FLOT-studenten
Ik heb een projectvoorstel mogen indienen t.b.v. het jaarlijkse duurzaamheidsproject, dat Martin de Wolf (duurzaamheidscoordinator FLOT) initieert op Fontys/FLOT. De bedoeling is dat een groep studenten filmpjes gaat maken van de Eetbare Stad. Met namen particuliere of kleinschalige initiatieven worden hiermee in beeld gebracht. Begin oktober wordt duidelijk hoeveel studenten voor dit project hebben gekozen en hoeveel hiervoor zijn ingedeeld. De daadwerkelijke start van het project zal in november plaatsvinden.

Week van de Smaak
John Vermeer en ik hadden de ambitie om de Week van de Smaak in Tilburg dit jaar goed op de kaart te zetten. Dit is vanwege de zomervakantie niet helemaal goed gelukt. Wel zullen er tal van promotiemiddelen (landelijk beschikbaar gesteld) verspreid gaan worden. Hopelijk kunnen we hierin volgend jaar een grotere rol gaan spelen, waar wellicht ook een budget voor beschikbaar is.

NatuurSUPER
Ik hou me sinds begin september bezig met de NatuurSUPER, een project van bureau Marije van der Park.

Slow Food Brabant
Afgelopen maand heb ik een gesprek gehad met de voorzitster van Slow Food Kempen/Meierij. Maandag 26 september gaan we bij 't Schop in Hilvarenbeek om tafel om te kijken wat de mogelijkheden zijn qua activiteitenplanning en communicatie. Als vrijwilliger.

Permacultuurcursus op St. Eustatius
Op initiatief van Leo Bakx zijn we met o.a. Fransje de Waard en docenten uit St. Eustatius, Noorwegen en Zuid-Amerika aan het onderzoeken of er mogelijkheden zijn om een permacultuurcursus te gaan geven op St. Eustatius.

Eigen tuin
De afgelopen weken heb ik de tuin weer ingezaaid voor de winter met: spinazie en snijbiet. Ook zaailingen andijvie, boerenkool en chinese kool gepland. Helaas hebben de rupsen de rode kool ingepalmd en aan het verorberen.

De 12 Ambachten
Vrijdag 23 september heb ik een gesprek met Liselot gehad over de 12 Ambachten (Boxtel). De komende weken gaan we kijken wat ik voor haar zou kunnen betekenen.

Magazine Bewust Leven
Ruim twee maanden geleden reageerde een lezer op een oproep in het zomermagazine 'co-creators gevraagd'. Lonneke en ik zijn nu voor het magazine weer koers aan het bepalen, de redactionele pijler aan het verhelderen. En de komende maanden werken we naar een 'bedrijfsplan' toe voor het magazine. De realiteit is dat het magazine nu nog te weinig inkomsten genereert, maar we geloven in de potentie van de bladformule!

Levenskunstbeurs
Ik ben aan het kijken of het Festival voor Bewust Leven dat ik voorheen twee keer per jaar organiseerde, kan samengaan met de Levenskunst die voor het eerst in Vught in mei 2012 georganiseerd gaat worden.

Maand van de Spiritualiteit
De folder voor de maand van de spiritualiteit is bijna klaar en gaat maandag naar de drukker. Met 4 organisaties hebben we ons sinds januari ingespannen om de prachtige initiatieven in de stad op dit gebied zichtbaar te maken. >>website

Nu ik dit allemaal opsom realiseer ik hoeveel leuke dingen ik doen... en als ik voor dit alles betaald zou worden, ik een heel lekker inkomen zou hebben. Het meeste is hartewerk, het komende jaar hoop ik ook een inkomen te kunnen halen uit daar waar mijn hart ligt....!

maandag 13 juni 2011

Gepelde fabrieksmandarijntjes

Tja, wat weet ik eigenlijk weinig over de herkomst van het eten dat ik eet...
Ik ga de komende tijd op zoek naar antwoorden.

Manderijnen
Je kent ze wel, de perfekt gepelde manderijnenpartjes op een slagroomtaart. Hoe krijgen ze die toch zo perfekt gepeld, met de hand lukt dit mij echt niet.
De Keuringsdienst van Waarde zocht het uit, het blijkt met een soort 'gootsteenontstopper' te gebeuren.
uitzending 1/2
uitzending 2/2

vrijdag 27 mei 2011

Overvloed

Ik zou graag een dag/week/maand van Overvloed willen organiseren, met een conferentie/symposium begin oktober misschien?

Conferentie/symposium '(h)Eerlijk Eetbare Stad'?
- lezing/workshop door Fransje de Waard
(schrijfster van de Tuinen van Overvloed - permacultuur)
- workshop permacultuur
door Leo Bakx of Martijn Ballemans
- workshop Urban Farming
door BMF/Arjan de Vries
- workshop 'opstarten van buurt/kindermoestuin'
door Anneke Scholte, BMF, Linde Braber
- workshop/lezing Joanna Macy
door Catharina de Bruin
- workshop/lezing Slow Food
Eerlijk eten-kookworkshop, diner bij de boer of picknick door 'Gert Kookt PUUR', Peter Timmermans (winnaar 'Lekker van Streek'of een Boergondische maaltijd bij 't Schop (Hilvarenbeek)
- workshop square foot gardening/vertical gardening
- korte presentaties door 'voedselgemeenschappen' in Tilburg
ONS diner
- Transistion Town
Godelieve Engbersen
- lezing door Fred la Haye over Teilhard de Chardin
- workshop ecologie-spiritualiteit
- lezing/workshop biologisch dynamische landbouw
- workshop Kruidenwijsheden en zalf maken / kruidenwandeling
Linda Verschuren van Natuurlijkerwijs of Merel Kramer van praktijk De Kruidenmaan
- uitleg over de fenologische kalender

Inspiratie
Low Impact man-blog
Carbon Footprint-filmpje

Ideeen van Leo
Amaro uit Eindhoven kan culinair spektakel maken. André Amaro: email: info@amaro.nl

Voor de documentatie: Joop Wever is een uitstekende en geëngageerde fotograaf uit Tilburg email: webwever@wxs.nl

Vergeet niet de mensen van de Permacultuurschool Nederland: Bas den Boer, Taco Blom, Ischi Crosbi, Maranke Spoor, Pascal Rees. Helma Roëll (ex-PSN, nu Permacultuur Centrum Nederland).

-Guus Meeuwis met een lekkere slowfood ballade
-Presentatie van onze FLOT proeftuin buitenkeuken

Food Film Festival:
films vertonen op het scherm van de Solar Cinema van Maureen Prins
-La Grande Boeuf
-Food Inc
-End of the Line
-Sea the Truth
-Soylent Green
-A farm for the future

-Smakelijk Eten
-Supersize me

Foodfilm festival
London Food Film Festival
Strawberry Film Festival

Tentoonstelling over voedsel
Reeds subsidie aangevraagd via EnergieIdee (Tilburg)

Wat geeft een verkeerd beeld, maar is wel grappig om te laten zien:
Unox biologische soep-reklame

zaterdag 21 mei 2011

Inspirerende filmpjes/initiatieven

Muziek uit de regenpijp
Waar, als het regen, er muziek uit de regenpijpen komt en planten groeien in regenpijpen: foto's/link nog nazoeken

Bijzondere architectuur

Hundertwasser: Huis in Wenen
Bijzondere architectuur

Planten kweken in de regenpijp


Earth Matters
Informatieve, goede website: Earth Matters

Raamboerderij
een permacultuurconcept 'raamboerderij'


Seattle fish market
Waar werken echt een plezier is: Pike Place Fish